obraz
Projekty
Wersja polska English version
Version francaise German version
http://www.wfosigw.lodz.pl

Projekt pt. „Przyroda i jej zasoby bliskie sercu naszych seniorów”

Realizujemy  w ramach Konkursu „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”

Koszt całkowity projektu    57833.00 zł

Dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 50000.00 zł


Projekt pt. "Edukacją i kulturą przezwyciężamy nasze ludzkie niedomagania, ułomności, niepełnosprawności i łamiemy bariery społeczne" współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowany jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.

Fundacja realizuje projekt w ramach następującego zadania ogłoszonego przez PFRON:

 • promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
Celem projektu jest rozwijanie horyzontów myślowych i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, przystosowanie się do coraz większych wymogów otaczającego świata, czego rezultatem będzie wypracowanie własnego komfortu życiowego u osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Fundacja organizuje wykłady i warsztaty grupowe i w razie potrzeby indywidualne konsultacje, z różnych dziedzin kultury i edukacji.
Zajęcia prowadzimy w 13 grupach w ramach siedmiu sekcji:
 • literacko-kulturoznawczej,
 • profilaktyki medycznej,
 • gerontologiczno-psychologicznej,
 • informatycznej (3 grupy),
 • turystycznej,
 • muzycznej,
 • plastycznej.
Do tego lektorat z języka angielskiego (3 grupy) i z języka francuskiego oraz wykłady otwarte dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z rehabilitacji społecznej.

Dla realizacji wyżej wymienionych celów organizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne, z aktywnym udziałem słuchaczy, w salach wykładowych i ćwiczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy przy komputerze oraz ciekawe zajęcia turystyczne prowadzone przez przewodnika.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
 • Sekcja literacko - kulturoznawcza - wtorek, godz. 18.15
 • Sekcja profilaktyki medycznej - wtorek, godz. 16.30
 • Sekcja gerontologiczno-psychologiczna - piątek, godz. 18
 • Sekcja informatyczna - poniedziałek, od godz. 16 (3 grupy po kolei)
 • Sekcja turystyczna - środa, godz. 10.00 (spacery z przewodnikiem)
 • Sekcja muzyczna - piątek, godz. 10.00
 • Sekcja plastyczna - piątek, godz. 16.00
 • Lektorat z języka angielskiego - czwartek, godziny ustalone z lektorem dla poszczególnych poziomów
 • Lektorat z języka francuskiego - czwartek, godz. 13.00
WYKŁADY OTWARTE:
 • Środa, od godz. 16.00
Dyżury koordynatora projektu odbywają się w poniedziałki, o godz. 18.00 w Sekretariacie Fundacji.

W zajęciach biorą udział wolontariusze, którzy załatwiają bieżące sprawy słuchaczy.

Informujemy, że z doświadczenia wynika, że po wakacjach godziny odbywania zajęć mogą ulec zmianie. Poinformujemy Państwa w odpowiednim terminie.


logo
Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne|
Projekty - II LUTW
obraz
O fundacji
Wersja polska English version
Version francaise German version


logo
Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne| - LightNEasy 2.5.1