obraz
O fundacji
Wersja polska English version
Version francaise German version

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, działalności społecznie użytecznej zgodnej z podstawowymi interesami RP, na rzecz osób tzw. trzeciego wieku poprzez pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację i oświatę, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego.

Działalność Fundacji jest wspierana przez:
  • Zarząd Województwa Łódzkiego i Urząd Marszałkowski (Departamenty: Sportu, Kultury, Edukacji, Turystyki, Zdrowia)
  • Urząd Miasta Łodzi (Wydział Zdrowia Publicznego, Wydział Edukacji, Wydział Spraw Społecznych) Zobacz ostatnie wydarzenia >>


PFRONW 2009. roku Fundacja realizuje projekt pt. "Edukacją i kulturą przezwyciężamy nasze ludzkie niedomagania, ułomności, niepełnosprawności i łamiemy bariery społeczne" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


logo
Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne|
O fundacji - II LUTW
obraz
O fundacji
Wersja polska English version
Version francaise German version


logo
Powered by Softsystems.pl - systemy informatyczne| - LightNEasy 2.5.1